سوابق کاری در یک نگاه

برای مشاهده جزییات روی هر یک از پروژه ها کلیک کنید.
ردیف نام پروژه کارفرما مشاور سال اجرا
١  عملیات اجرایی شبکه های آب ، آب بازگردانی و فاضلاب زون 4 و نواحی A,B زون 1 اردوگاه قدس نیاتک استانداری سیستان و بلوچستان مهندسین مشاور صدرا ساختمان ١٤٠١
٢ خط انتقال آب، احداث ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو ١٤٠٠
٣ عملیات  تکمیل کارهای سازه و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ شماره یک پساب زاهدان شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور ری آب ١٤٠٠
٤ عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای غرب و شرق بمپور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب ١٣٩٩
٥ احداث ایستگاه پمپاژ مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و سایت مجتمع منزل آب شهرستان زاهدان شرکت آب و فاضلاب  استان استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور آبفن ١٣٩٨
٦  عملیات اجرائی ترمیم شبکه‌های انتقال و توزیع آب منطقة سیستان (ترمیم خسارت ناشی از سیل) شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک ١٣٩٨
٧ عملیات اجرایی آبرسانی به فاز اول مجتمع منزل آب شهرستان زاهدان شرکت آب و فاضلاب  استان استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور آبفن ١٣٩٧
٨ عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات سد شیر گواز ۲ شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک ١٣٩٧
٩  عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات آبی شهرستان‌های هامون و هیرمند شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک ١٣٩٧
١٠ عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات آبی کانال شهر، نهر طاهری، چاه نیمه ۱ شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک ١٣٩٧
١١  عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات سد شیر گواز شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک ١٣٩٧
١٢ عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات سد زهک و چاه نیمه ۳ به ۴ شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک ١٣٩٧
١٣  عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب روستاهای اسکان و قادرآباد شرکت آب و فاضلاب  استان استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب ١٣٩٧
١٤ تهیه، اجرا و نصب تأسیسات برقی ایستگاه پمپاژ شماره ۱ پساب زاهدان شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور ری آب ١٣٩٧
١٥  احداث فاز تکمیلی مسیل شیرآباد شهرستان زاهدان شهرداری زاهدان شرکت مهندسین مشاور آبفن ١٣٩٥
١٦  لایروبی فیدر کانال شماره یک و نهر طاهری شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور آبساران ١٣٩٦
١٧  لایروبی بخش‌هایی از رودخانه سیستان از صفر مرزی تا سد زهک شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور آبساران ١٣٩٥
١٨  لایروبی رودخانه‌های گالینک و دینارکلگ حوزه شهرستان نیک‌شهر شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک ١٣٩٥
١٩  احداث سازه های کنترلی روی کانالهای آبیاری میانکنگی شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور پارس کنسولت ١٣٩٦
٢٠ احداث سازه و مکانیکال ایستگاه پمپاژ شماره ۱ و خط انتقال پساب زاهدان شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان شرکت مهندسین مشاور ری آب ١٣٩٤
٢١ لایروبی رودخانه های نیکوجهان، کهورکان،کاجو و مخزن سد بمپور شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان ١٣٩٤
٢٢  احداث دیوارهای حفاظتی گابیونی حوزه سیستان شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان ١٣٩٣
٢٣ مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری بمپور و باهوکلات شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان ١٣٩٣
٢٤ لایروبی ابتدای رودخانه سیستان شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان ١٣٩٣
٢٥  لایروبی رودخانه های کهیر،کاروان و مخزن بند شیر گواز شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان ١٣٩٣
٢٦  احداث دیوارهای حفاظتی گابیونی و بتنی حوزه چابهار، کنارک و ایرانشهر شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان ١٣٩٢
٢٧  احداث مخازن ۱۰۰ و ۳۰۰ متر مکعبی مجتمع گلوگاه زاهدان شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان ١٣٩١
٢٨  احداث دیوارهای حفاظتی بتنی و گابیونی مرکز و جنوب استان شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان ١٣٨٩
٢٩ مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری چاه نیمه شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان ١٣٨٩
٣٠ مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری میان کنگی شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان ١٣٨٩
٣١ احداث دیوارهای حفاظتی گابیونی حوزه شهرستان نیکشهر و لایروبی رودخانه های مخت و ملوران شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان ١٣٨٩


زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴