احداث دیوارهای حفاظتی گابیونی و بتنی حوزه چابهار و کنارک و ایرانشهر

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور: –

سال اجرا: ١٣٩٢

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴