مجموعه قراردادهای تعمیرات و نگهداری تاسیسات سدها

عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات آبی شهرستان‌های هامون و هیرمند

عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات آبی کانال شهر، نهر طاهری، چاه نیمه ۱

عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات سد شیر گواز

عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات سد زهک و چاه نیمه ۳ به ۴

عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات سد شیر گواز ۲

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان
مشاور:  شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک
سال اجرا : ١٣٩٧

 

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴