لایروبی فیدر کانال شماره یک و نهر طاهری

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آبساران

سال اجرا: ١٣٩٦

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴