مشخصات:

اطلاعات تماس با ما

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷
تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴
کد پستی:۹۸۱۶۸۴۳۷۷۳
ایمیل: parsomrantaftan@gmail.com
ایمیل2: info@parsomrantaftan.com
ایمیل3: parsomrantaftan@chmail.ir
linkedin-farsgraphic
icons8-instagram-480
Logo_Aparat
whatsapp
icons8-telegram-app-480

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴