عملیات اجرایی آبرسانی به فاز اول مجتمع منزل آب شهرستان زاهدان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب  استان استان سیستان و بلوچستان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آبفن

سال اجرا : ١٣٩٧

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴