لایروبی رودخانه های گالینگ و دینار کلگ حوزه شهرستان نیکشهر

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک

سال اجرا: ١٣٩٥

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴