مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری بمپور و باهوکلات

کارفرما:شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور:-

سال اجرا: ١٣٩٣

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴