عملیات اجرائی ترمیم شبکه‌های انتقال و توزیع آب منطقة سیستان (ترمیم خسارت ناشی از سیل)

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان
مشاور : شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک
سال اجرا: ١٣٩٨

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴