لایروبی ابتدای رودخانه سیستان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور: –

سال اجرا: ١٣٩٣

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴