احداث فاز تکمیلی مسیل شیرآباد شهرستان زاهدان

کارفرما: شهرداری زاهدان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آبفن

سال اجرا: ١٣٩٥

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴