تهیه، اجرا و نصب تأسیسات برقی ایستگاه پمپاژ شماره ۱ پساب زاهدان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

سال اجرا: ١٣٩٧

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴