در صورت تمایل می توانید در گام آخر فرم پرسشنامه ، فایل فرمت PDF رزومه خود را بارگذاری کنید.

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴