عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای غرب و شرق بمپور

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب

سال اجرا: ١٣٩٩

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴