احداث دیوارهای حفاظتی گابیونی حوزه سیستان

کارفرما:شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور: –

سال اجرا:١٣٩٣

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴