احداث مخازن ۱۰۰ و ۳۰۰ متر مکعی مجتمع گلوگاه زاهدان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور : –

سال اجرا: ١٣٩١

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴