عملیات اجرایی شبکه های آب ، آب بازگردانی و فاضلاب زون 4 و نواحی A,B زون 1 اردوگاه قدس نیاتک

کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان

نظارت: مهندسین مشاور صدرا ساختمان

تاریخ: 1401

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴