احداث سازه های کنترلی روی کانالهای آبیاری میانکنگی

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پارس کنسولت

سال اجرا: ١٣٩٦

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴