احداث ایستگاه پمپاژ مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و سایت مجتمع منزل آب شهرستان زاهدان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب  استان استان سیستان و بلوچستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور آبفن

سال اجرا : ١٣٩٨

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴