انواع پروژه های جاری در شرکت پارس عمران تفتان

  • آبیاری و زهکشی
  • خطوط انتقال آب
  • ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و انهار
  • ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه
  • تاسیسات و تجهیزات

خارج کردن آب اضافی زیرزمینی، سطحی و رواناب از یک سازه یا از یک منطقه توسط نیروی ثقل، اسمز (گذرندگی) یا مکش (پمپاژ) به منظور جلوگیری کردن از مزاحمت این آب اضافی یا جلوگیری از زیان ناشی از آن را به‌طور عام زهکشی می‌گویند.[۱] تعریف فائو از زهکشی، خارج ساختن آب و نمک‌های قابل حل از سطح و زیر سطح مزرعه به منظور تسهیل رشد گیاه است

پس از پیدا شدن ساختار شهرنشینی در جوامع مختلف، یکی از دغدغه های مهم بشر، منتقل کردن آب به مناطق مختلف بوده است.
به همین منظور از خطوط انتقال آب به روش های مختلف استفاده کرده است.

امروزه هم برای رساندن آب به شهرک های صنعتی، کارخانجات و مناطق مختلف شهری و روستایی یکی از ملزومات پروژه های مهندسی است.

با توجه به وقوع سیلاب های متناوب در استان های شمالی و خسارت های كلان وارده ناشی از آن در بخش های مختلف، تهیه و تدوین نظام نامه مدیریت لایروبی رودخانه ها و نهرهای كشاورزی در این استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

عوامل متعدد هیدرولیکی باعث می‌شود که پدیده آبشستگی درمحل سازه‌های آبی که در ساحل رودخانه‌ها احداث می‌شوند، تشدید شود. فرسایش دیواره ساحلی رودخانه توسط آب از جمله پدیده‌های شناخته شده و بسیار شایع در رودخانه‌های استان خوزستان است. در این راستا اجرای عملیات حفاظتی و تثبیت دیواره‌های کناری رودخانه بسیار ضرورت دارد.

سیستم‌هایی نظیر شبکه لوله توزیع آب سرد و گرم مصرفی، لوازم بهداشتی، لوله کشی جمع آوری و دفع فاضلاب و آب باران، لوله کشی هواکش شبکه فاضلاب و همه متعلقات مربوط به این سیستم‌ها در داخل یک ساختمان یا ملک، با عنوان «تاسیسات بهداشتی ساختمان» (Plumbing System) شناخته می‌شوند. این تاسیسات را می‌توان به عنوان زیرمجموعه‌ای از سیستم‌های پایپینگ در نظر گرفت

linkedin-farsgraphic
icons8-instagram-480
Logo_Aparat
whatsapp
icons8-telegram-app-480