شروع سال کاری جدید در پروژه ، خط انتقال آب، احداث ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان استارت زده شد. روند اجرایی پروژه مطابق برنامه از پیش تعیین شده می باشد و وارد فاز جدیدی از پروژه شده ایم.

کارفرما: شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مشاور: شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

سال اجرا: ١٤٠٠

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴

یک پاسخ بگذارید