عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات آبی شهرستان‌های هامون و هیرمند

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان
مشاور:  شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک
سال اجرا : ١٣٩٧

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴