عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات سد شیر گواز ۲

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک

سال اجرا: ١٣٩٧

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴