احداث دیوارهای حفاظنی گابیونی حوزه شهرستان نیکشهر و لایروبی رودخانه های مخت و ملوران

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور: –

سال اجرا: ١٣٨٩

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴