عملیات خرید و نصب لوازم موردنیاز عملیات تعمیر تأسیسات سد زهک و چاه نیمه ۳ به ۴

کارفرما:شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک

سال اجرا: ١٣٩٧

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴