عملیات اجرایی شبکه های آب ، آب بازگردانی و فاضلاب زون 4 و نواحی A,B زون 1 اردوگاه قدس نیاتک

کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان نظارت: مهندسین مشاور صدرا ساختمان تاریخ: 1401
اطلاعات بیشتر

خط انتقال آب، احداث ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان

کارفرما: شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی نظارت: تاریخ و شماره قرارداد:
اطلاعات بیشتر

احداث دیوارهای حفاظنی گابیونی حوزه شهرستان نیکشهر و لایروبی رودخانه های مخت و ملوران

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری تاریخ و شماره قرارداد: 1389/03/22 - پ/89/128
اطلاعات بیشتر

مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری میان کنگی

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری

تاریخ و شماره قرارداد: 1389/03/22 – پ/89/128

اطلاعات بیشتر

مرمت و بازسازی تیکه های آبیاری چاه نیمه

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری

تاریخ و شماره قرارداد: 1389/03/23 – پ/89/128

اطلاعات بیشتر

احداث دیوارهای حفاظتی بتنی و گابیونی مرکز و جنوب استان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری

تاریخ و شماره قرارداد: 1389/11/20 – پ/89/209

اطلاعات بیشتر

احداث مخازن ۱۰۰ و ۳۰۰ متر مکعی مجتمع گلوگاه زاهدان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

نظارت: معاونت طرح و برنامه

تاریخ و شماره قرارداد: 1390/12/24 -1390/500/5474

اطلاعات بیشتر

احداث دیوارهای حفاظتی گابیونی و بتنی حوزه چابهار و کنارک و ایرانشهر

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت:معاونت طرح و برنامه

تاریخ و شماره قرارداد: 1392/04/31 – پ/92/111

اطلاعات بیشتر

لایروبی رودخانه های کهیر ، کاروان و مخزن بند شیر گواز

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: معاونت طرح و برنامه

تاریخ و شماره قرارداد: 1393/03/20 – پ/93/107

اطلاعات بیشتر

لایروبی ابتدای رودخانه سیستان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: معاونت طرح و برنامه

تاریخ و شماره قرارداد: 1393/08/08 – پ/93/137

اطلاعات بیشتر