عملیات اجرایی شبکه های آب ، آب بازگردانی و فاضلاب زون 4 و نواحی A,B زون 1 اردوگاه قدس نیاتک

کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان نظارت: مهندسین مشاور صدرا ساختمان تاریخ: 1401
اطلاعات بیشتر

مرمت و بازسازی تیکه های آبیاری چاه نیمه

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری

تاریخ و شماره قرارداد: 1389/03/23 – پ/89/128

اطلاعات بیشتر

احداث مخازن ۱۰۰ و ۳۰۰ متر مکعی مجتمع گلوگاه زاهدان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

نظارت: معاونت طرح و برنامه

تاریخ و شماره قرارداد: 1390/12/24 -1390/500/5474

اطلاعات بیشتر